Van Jegyem
|

Szentgotthárd Színház

Helyszín
cím: Szentgotthárd, 9970 Széll Kálmán Tér. 7.
tel: 94/554-106
web: www.pannonkapu.hu

Szentgotthárd – Színház

Szentgotthárd műemlékei közül legidősebb a magtár-színház, így ez az épület végigkíséri a város történetének évszázadait. A ciszterek letelepedésük időszakában egy, a korához képest nagy léptékű templomot építettek. Ezt 1605-ben Wolfgang Tieffenbach császári kapitány felrobbantotta. A hívek számára Széchenyi György esztergomi érsek 1676-77-ben építette fel az új templomot, amelyet 1787-1790 között Marian Reutter prior, későbbi apát alakíttatott át- a ciszter gazdálkodás részére – magtárrá. A templomot 1983-ban színházzá építették át, s jelenleg is a város kulturális életének a központja. A folyosó pannóját Tury Erzsébet festőművész készítette.

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2005. július 27-én alakult azzal a céllal, hogy a város Önkormányzatával kötött közművelődési megállapodás keretében végezze a város és a térség közművelődési feladatait. Az egyesületet 27 alapító tag hozta létre.

Az egyesület, a közművelődési feladatok ellátására munkaszervezetet működtet 5 főállású alkalmazottal,  akik többéves, a közművelődés terén szerzett gyakorlattal rendelkeznek.

Az egyesület feladata a város közművelődési feladatainak és programjainak szervezése, lebonyolítása, irányítása. Feladatainak végzése során bekapcsolódik Szentgotthárd és kistérsége kultúrával kapcsolatos terveinek, koncepcióinak kidolgozásába és végrehajtásába. Figyelemmel kíséri munkája során Szentgotthárd város lakossága és a településen működő civil szervezetek igényeit. Segíti a kulturális, művészeti csoportok munkáját és ösztönzi új csoportok létrejöttét. Nyitottságával új kulturális értékeket hoz létre, segíti azok megőrzését és közvetítésüket. Szorosabb kapcsolatot épít ki a nemzetiségi szervezetekkel a nemzetiségi kultúra megőrzése érdekében.

Szentgotthárd Színház programjai